Merhaba-YHVH
-Yehova.
-Yahudilikte, Tanrı'nın Hz. Musa'ya vahyettiği özel
adı.
-Tanrı'nın adının açıkça yazılıp-söylenmesi yasak
olduğu için, bu adı/Yahve oluşturan dört ünsüz ile
betimlenmesine özen gösterilir.
-Tetregam-matron/dört harfli olarak da anılır.