Merhaba-Aydınlık. Parıltı. Parlaklık. Işık.
-Her çeşit zulmet/karanlık/sıkıntının zıddı.
-Kur'ân-ı Kerim.
-Peygamber.
-İman/İslâmiyet.