Merhaba

İhtiva
İçinde bulundurmak, içine almak, hâvi olmak,
şâmil olmak.
Bir şeyi toplamak ve korumak.
Çevreleyen, kaplayan.
Çok şeye birden örtü ve zarf olan.
Fazla şeyleri veya kimseleri ilgilendiren.