Merhaba

Hevâ:
Dünyayı çeviren atmosfer.
Cevv. Yer ile gök arası.
Bir binanın üzerine kat çıkma hakkı.
Bir yerin hâli ve sıhhat bakımından durumu.
Müzikte ezgili ses, sadâ.