Merhaba-O değil, bu değil.
-Ebedi ve nihai gerçeğe ulaşmak maksadı ile,
dünyayı oluşturan bütün isimlerin ve formların/
nama-rupa, sürekli, adım adım ilerleyen ted ve
inkârı şeklindeki çözümsel süreç.