Merhaba

-Birinin yerine geçen.
-Kaymakam. Bir kazayı (İlçe) idâre eden memur.
-Osmanlılarda, binbaşı ile miralay arasındaki askeri
rütbe. Yarbay.