Sen : Karşımızdaki ile samimiyetin ileri seviyede olduğunu ,
Karşımızdakinin yanımızda hiç bir değer taşımadığının ifadesi de olabiliyor.