Merhaba-Azametin daha dâimîsi ve bâtınîsi.
-Büyüklük. Hâkimlik. Kudret, celadet.
-Fart-ı kibir ve azamet.