Merhaba-Masal Ülkesindeki bir mağara/kehf.
-Bir lisanı meydana getiren kelimelerin değişmesinden,
birbirinden türemesinden bahseden ilim şubesi.
- Kelime bilgisi.
- Kelime şekli bilgisi.
- Tasrif çeşitlerini, isim ve fiil nevilerini öğreten ilim.