MerhabaArapça ve Farsça’ da aynı imlâ ve telâffuz ile kullanılmasına
rağmen farklı anlamlara gelen bu kelime aynı zamanda kendi
lisanları içerisinde de birbirinden farklı anlamlar taşımaktadır :

Hayat
Zaman
Soluk
Çağ
An
Keyif
Koku
İçki
Esrar
Kan