Merhaba!

- öz/Kelâm:
-Allah'a (cc) karşı rağbet, niyaz, yalvarış, tazarru.
-Salât, namaz.
-Cenab-ı Hak'tan hayır ve rahmet dilemek.
-Allah'ın rızâsını, hidayet ve istikamete muvaffakiyyeti
dilemek, yalvarmak.
-Peygamber'e (as) salavat getirmek.
-Birisini bir şeye sevketmek.
-Bir kimseyi bir isimle tesmiye etmek.
-Okumak.