İç alemde henüz kendini aşamamış, olgunlaşamamış kimselerin meraktan veya ihtiyaçtan hırsızlık sonucu başkalarının bilgisayarlarına girip bilgi,belge,dosya,program almak için veya bilgisayarına zarar vermek amacıyla başvurduğu yöntem. Başkalarının [adaletine (!) ]maruz kalsa içim içim ağlar maalesef.