Merhaba!

- Düşme, rastlama.
- Olma, oluş.
-Gidip çatma/Gelip çatma.
- Bir hadisenin çıkış şekli, cereyânı.