Merhaba!

-Hisse Sahibi.
-Pay/Nasip.
-Kısmete düşen kısım.
-Vârise intikal eden kısım.
-Alâka:
-İlişik/Rabıta/Merbutiyet.
-Gönül bağlama/Taalluk.
-Mâlikiyet/Tasarruf/Müdâhale hakkı.
-Galibiyet/Zafer/Galebe/Üstünlük.
-Borç/Vazife.
-Mizan/Adalet/Tartı ve ölçüde doğruluk.