Malın para karşılığında değil de başka bir mal karşılığında devrini amaçlayan borçlanma sözleşmesi.