Merhaba!

-Çok samimi, dâimâ doğruluk üzere ve Allah'a
ve Peygamberine çok sâdık olan erkek.
-Sözü ile işi bir olan.
-Allah yolunun sadakatte en ileri olan.
-Sadâkat ve doğrulukta en ileri olan.
-Çok sâdık olma hâli.
-Velilik mertebesinin nihâyeti.
-Peygamberlik mertebesinin bidâyeti olan
makam.
-Çok doğru olup, hiç yalan söylemeyen.