Kadın kollarını erkeğin boynuna dolar, erkek de kadının belini sarar.Şevkat ve sevginin de ifadesi olabilir, tutkunun da...