Hayır deme özgürlüğüne saygı duyan insanlardır.Bu insanlara "hayır" dediğiniz zaman burnunuzdan getirmez, trip atmaz, ileriki zamanlarda bu hayırı size laf sokumu olarak
geri döndürmez.

itüsözlük