Merhaba!Yoga'nın bazı Tantracı biçimlerinde, her insanın
içinde bulunduğuna inanılan kozmik enerji.

Belkemiği dibinde yer alan/Muladhara'da kıvrılmış
bir yılan biçiminde betimlenen, potansiyel yaratıcı
enerji.