İçine kişisel duygu, düşünce ve yorumların da katıldığı yazının niteliği.Kişinin olaylara kendi açısından bakması durumu.