Bir konu hakkında tarafsız olmak, tüm verileri kullanmak, mantıklı bakıp duyguya yer vermemek.