"erkek egemen anlamındaki kelime.
ilkel toplum doneminden sonraki insanlık tarihi boyunca varolan baskın toplumsal cinsiyet faktorune verilen isim. "

demişler...