Kişi,şahıs manasına gelen zat kelimesi ile saygıdeğer manasına gelen muhterem kelimelerinin birleşiminden oluşmuş, saygıdeğer kişi anlamındaki söz öbeğidir.
Muhterem kişi , muhterem zat diye de kullanılır kimi zamanlarda...

kaynak