Merhaba!Yayım/Yayımlama=
Herhangi bir eserin radyo ve televizyon aracılığıyla,
dinleyiciye, seyirciye ulaştırılması.
Otlak= Mer'a= Ayna/Mir'at/Ekran.
Güzel manzaralar.
Yer/Mekân.
Yayım= Emission
Maddenin ışıyan erke vermesi olayı.
-Öldükten sonraki dirilme.
Ölü olan/hareketsiz/etkileme gücü olmayan bir
şeyin hareketlenmesi/gibi görünmesi.