Merhaba!

-Perde üzerinde beliren görüntüler.
-Zekâ / Akıl / Görüntüler /Simülasyon.
-Açıklık, göz önü, karşı.
-At, eşek, tavuk gibi hayvanların yatıp yuvarlandıkları
tozlu yer.

-İnsanın yaşadığı deneylerden soyutlama ve öğrenme
yoluyla yeni durumlara uyma / uyum sağlama yeteneği.
Bu yeteneğini geliştirme sahası.

-Öğrenme, araç geliştirme ve çevreye uyma olanağı
sağlayan, bellek, istenç, yoğulum gibi bileşenlerden
oluşan üst yeti.