Merhaba!

Kalem
Kamış kalem.
Kamıştan ok.

Nakş-ı Kilkî: Kalemle yapılan nakış.

Kalemrân/yazarlık,
Kalemzen/yazar, kâtib
kalem-i sun'/Allah'ın hükmü,
Kalem-i kudret/Allah'ın kudreti,
Kalem-i keşiden/silmek, yok etmek..
Hoşkalem/Kâtip, İyi yazı yazan, hilekâr, hileci.
Kalemkârî/resimcilik, ince nakkaşlık.
Kalemkeş/çizen/yazıda silinti yapan.
Kalemrev/bir hükümdarın veya hükümetin
hükmünün geçtiği yer.