Merhaba!

Skaler Büyüklük nedir :
Sayi ve birim kullanilarak belirtilebilen büyüklüklere skaler büyüklük denir.
Örnegin “5Kg” degeri skaler bir büyüklüktür

Vektörel Büyüklük:
Sayi ve birime ek olarak bir dogrultu ve yöne sahip olan büyüklüklere vektörel büyüklük adi verilir.

Örnegin fizikte hizlar vektörlerle ifade edilir.

• Yönü, dogrultusu ve degeri ayni olan vektörlere “es vektörler” denir.
• Yönleri ters dogrultulari ve degerleri ayni olan vektörlere “zit vektörler” denir.
• Vektörel bir ifadenin skaler bir ifade ile çarpimi yada bölümü, vektörel bir büyüklüktür.
• Iki vektörün skaler çarpimi, skaler bir büyüklüktür.