Merhaba!

Mode/Mood (Derleme.. şekil, çekim örneği)
Eylemlerde belirli bir zamanla birlikte konuşanın,
dinleyenin ve hakkında konuşulanın tekil ya da
çoğul olarak belirtilmiş biçimi: Bildirme kipleri,
isteme kipleri vb.