Merhaba!

TAFSİL/FASIL/ESFEL:
-İki şey arasındaki ek yeri. Mafsal.
-Hak söz.
-Hak ile bâtılın arasını/mesafe/sırr'ı fark ve temyiz ile
olan hüküm ve kaza.
-Halletmek. Ayrılma. Çözme.
-Bölüm.
-Mevsim.
-Aynı makamda çalınan şarkı.
-Çocuğu memeden kesmek.
-Birini zemmetmek. Gıybet.