Merhaba!

SKOLASTİK/SCHOLASTIC:
-Eski/Ortaçağ felsefesine uygun inanç ve bilgi.
-Aristoteles'in yapıtlarından alınıp Hıristiyan kilisesi
anlayışına göre değiştirilmiş olan ve Orta Çağ boyunca
Batı üniversitelerinde okutulan biçimci ve gelenekçi felsefe.