iktidarın başarısı muhalefetin başarısıyla paralellik teşkil eder. eğer bir muhalefet iktidarın çalışmalarındaki noksanlıkları ve yanlışlıkları farkedip halkın istekleri ve beklentileri doğrusunda yönlendiremiyorsa o muhalefet başarısızdır... halkın menfaatlerini gözeten bir muhalefet ileride iktidar olmaya namzettir.