Bir şeyi oldu bittiye getirerek, karşıdakinin fikri ve rızası alınmadan dikte ettirmeye çalışma eylemine verilen ad. Emrivakinin tdk karşılığı oldubitti'dir.
Arapça iş anl***** gelen 'emr' ve olan, biten, olmuş gibi anlamlara gelen 'vaki' kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiş bir söz öbeğidir. Kimseye yapılmaması gerekir.