Merhaba!

italya’da Po ırmağına soldan dökü*len bir çay;
313 km. Alplerden çıkar, Val-tellina’nın sularını toplar ve
Elektrik santrallarını besler.

Alüvyonları ile Mezzola ve Como göllerini birbirinden ayıran Adda,
Como gölünden ve Lecco’dan geçtikten son*ra,
Lombardia topraklarını sular ve Cremo-na yukarısında Po ırmağına karışır.