Merhaba!

SIKLUS/cycle/moment:
An/nüfuz/önem
Belirli dünya evrim süreci/devir, dönem, devre/
döngü=period/çağ/çevrim/zaman dizileri/