Züppe

sıfat
  • 1 . Giyinişte söz söyleyişte dilde düşünüşte toplumun gülünç ve aykırı saydığı yapmacıklıklara ve aşırılıklara kaçan:

    "Tuhaf züppe bir muhit içine düştüm diyordu."- S. F. Abasıyanık.
  • 2 . Seçkin
görünmek için bazı çevrelerdeki düşünceleri benimseyen hayranlık duyan ve onlar gibi davranmaya özenen snop:

"Onlara göre ben sözde züppenin cakacının biriyim."- N. Hikmet.