Merhaba!

Yönelim terimi; tıpkı "algı" teriminin hem algılama
edimini, hem de algılanan nesneyi anlatması gibi
hem "bilen zihin", hem de "bilginin kendisi" için
kullanılabilir.

Birinci yönelim; Bir nesnenin kendi içinde olduğu
gibi bilinmesidir.
İkinci yönelim; Nesnenin bilindiği gibi bilinmesidir.

Skolastiklere göre Mantık; ikinci yönelimlerin
incelenmesidir.

Skolastik Mantıkta (İnanç-Bilgi birleşimi)
Bir varlık ya da bağlantı kipini
betimlemek için kullanılan kavram.