Merhaba!

-Bir dairesel koni ile
bu koninin iki yarısını da kesen bir düzlemin
arakesiti olan iki kollu açık eğri.

-Bir düzlemin "odak" adı verilen durağan iki
noktaya uzaklıkları değişmeyen noktaların
geometrik yeri olan eğri.