Hayata ve yaşama dair bilgileri kavramaya aklın yetmediği durumlarda ortaya çıkarak anlam arayışına sezgi yoluyla katkıda bulunan ve sezgicilerin
varlığından dem vurabilmek için arınmış bir iç dünyaya sahip olunması gerektiğini iddia ettikleri, bakmaktan çok görmeye yarayan içsel bir organdır.