Gözene :


Kovandan bal alırken arılardan korunmak için başa giyilen, ön tarafı telden başlık, gözlük.