Gönül avcısı :

Geçici aşklar arkasında koşan kimse, çapkın.