Gölük :

Yük taşıyan ve binilen at, eşek, beygir, katır vb. hayvan: