İnce eleyip sık dokumak;

[1] Çok incelemek.
[2] Ayrıntılara varana kadar düşünüp değerlendirmek.