İfşa etmek;

Gizli bir şeyi ortaya dökmek, açığa vurmak, yaymak.
........