Arkasında negatif başka anlamlar/niyetler içeren taşıyan düşünce tarzı.