Dörtçifte :

Kürek yarışlarında sancak ve iskelesinde dörder küreği olan tekne.