Stereografi :

Katı nesneleri bir düzlem üzerinde gösterme sanatı.