Mevcut durumda hiçbir şeyin değişmediğini anlatan bir deyim.