Deli divane olmak

Bir şeyi, bir kimseyi aşırı derecede sevmek, ona tutkun olmak.