Mum (gibi) olmak:

1. Yaramazlığı, hırçınlığı, uyumsuzluğu bırakıp yola gelmek.
2. Razı olmak