Mürüvvetini görmek (anne, baba için):

1. Özellikle evlâdının evlendiğini, çoluk çocuk sahibi olduğunu görmek.
2. Çocuklarının sevinçli günlerini görerek mutluluk duymak.